OC w życiu prywatnym

W jaki sposób OC w życiu prywatnym może okazać się nieocenione podczas wakacji? Jak zapewne zdajesz sobie sprawę w wakacje często górę bierze spontaniczność, a ta może czasem wymknąć się spod kontroli. Łatwo wtedy przez przypadek zrobić krzywdę osobom trzecim lub uszkodzić ich mienie. Z pakietem OC w życiu prywatnym żadna z podobnych sytuacji nie wyprowadzi Cię z równowagi.

Celem takiego ubezpieczenia jest ochrona w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Trzeba pamiętać, że wyrządzenie szkody osobie trzeciej za granicą z dużą dozą prawdopodobieństwa może sporo kosztować. Inny kraj to często zdecydowanie wyższe koszty jakie trzeba ponieść podczas takiej sytuacji. Choć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest dobrowolne to jednak warto przed wyjazdem zatroszczyć się o takie rozwiązanie. Pamiętaj, że wyjeżdżając na wakacje z rodziną każdy z członków jest chroniony. Chociaż nie oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje każdą szkodę na mieniu osoby trzeciej czy zdrowiu. By poznać wszystkie możliwości tego ubezpieczenia warto skontaktować się z przedstawicielem Unisa lub swoim dotychczasowym agentem.

Najczęstsze klauzule wyłączające:

  • szkoda wyrządzona ubezpieczonemu lub jego bliskim

  • umyślne wyrządzenie szkody,

  • szkoda powstała pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

  • szkoda wyrządzona na skutek udziału ubezpieczonego w bójce, zamieszkach lub innych aktach przemocy,

  • szkody polegająca na zniszczeniu wartościowych przedmiotów typu pieniądze, papiery wartościowe, dzieła sztuki lub biżuteria.

PAMIĘTAJ!

Zawsze należy sprawdzić wyłączenia konkretnej oferty. Od tego jest przedstawiciel Unisa, który dokładnie wyjaśni Ci wszystkie szczegóły. Jeśli zdarzy Ci się sytuacja, w której będziesz zmuszony skorzystać z tego ubezpieczenia musisz jak najszybciej o zdarzeniu poinformować ubezpieczyciela przedstawiając możliwie najpełniejszy obraz zaistniałej sytuacji. Nie zawieraj samodzielnie żadnych ugód.

pOLECANE UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE

OC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie mieszkania