Najczęściej zadawane pytania

Niestety – nie ma znaczenia czy korzystasz z samochodu. Ubezpieczenie OC to obowiązek, który musi ponieść każdy właściciel auta.

To tam znajdziesz informacje o tym jakie zniżki posiadamy obecnie. Pamiętaj jednak, że towarzystwa ubezpieczeniowe inaczej analizują dostępne tam informacje co oznacza, że poziom dojścia do maksymalnych zniżek (60-70%) u jednego ubezpieczyciela może zająć 3 lata bezszkodowej jazdy, a u innego nawet 8 lat.


Wariant kosztorysowy polecany jest właścicielom starszych samochodów i polega na wypłacie sumy zawartej w kosztorysie szkody i to kierowca we własnym zakresie dokonuje naprawy przy pomocy preferowanego warsztatu mechanicznego. Wariant serwisowy częściej kierowany jest do posiadaczy nowych pojazdów. W tym wypadku auto kierowane jest do warsztatu wskazanego przez ubezpieczyciela, a do właściciela pojazd wraca już po naprawie.

Zakres ochrony towarzystwa ubezpieczeniowego wynika z ustawy z 22 maja 2003 roku i określa jego odpowiedzialność na sumę 5 mln euro w przypadku szkód wyrządzonych na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód wywołanych na mieniu.

Taki stan rzeczy określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

potwierdza ona zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego poza granicami Polski. Zielona Karta to gwarancja, że ubezpieczyciel, który ją wydał poniesie odpowiedzialność i w razie szkody wypłaci odszkodowanie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel ustala zniżki na podstrawie historii szkód kierowcy oraz wieku i doświadczenia za kierownicą. Ubezpieczyciele korzystają z własnej tabeli poziomów zniżek i zwyżek co określa w jaki sposób można dorobić nawet 60 czy 70% zniżki, a co sprawia, że te zniżki mogą spaść do niższego poziomu. Bezszkodowa jazda z roku na rok podnosi poziom zniżek, jeśli z kolei wyrządzi szkodę poziom zniżek spadnie przy następnym podpisaniu umowy.

Gdy zdecydujesz się sprzedać auto na jego nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z polisy OC zawartej jeszcze przez dotychczasowego właściciela. Po sprzedaży auta masz 14 dni, by poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu.

Z kolei, gdy kupujesz auto musisz liczyć się z dwoma zasadami. To Ty ponosisz odpowiedzialność za zapłatę składki od dnia, w którym kupiłeś pojazd. Osoba sprzedająca samochód odpowiada za polisę do dnia sprzedaży.

Jako nowy właściciel możesz w dowolnym momencie zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia OC.

Jeśli jesteś współwłaścicielem samochodu nie możesz go sprzedać bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Gdy planujesz kupić samochód jako współwłaściciel na umowie muszą znaleźć się podpisy wszystkich współwłaścieli oraz ich dane. Jeśli współwłaścicielem jest małżonek lub małżonka nie są potrzebne podpisy obu osób. Wystarczy podpis jednej z nich. W przypadku zakupu ubezpieczeń możliwe jest podpisanie umowy przez jednego współwłaściciela. Rejestracji samochodu także może dokonać jeden ze współwłaścicieli. Podobnie jest w przypadku wyrejestrowania samochodu.

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Jeśli nie będziesz posiadać ubezpieczenia musisz liczyć się z karą, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kary w maksymalnej wysokości dotkną te osob, które nie posiadają ubezpieczenia dłużej niż 14 dni. Do 3 dni bez ubezpieczenia otrzymasz 20% stawki, a od 4 do 14 dni – 50% pełnej kary.

Kary:

  • posiadacze samochodów osobowych – stawka 200% płacy minimalnej ustalonej przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy
  • posiadacze samochodów ciężarowych – stawka 300% płacy minimalnej ustalonej przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy
  • posiadacze pozostałych pojazdów (m.in. motocykli czy skuterów) – 30% płacy minimalnej ustalonej przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy

Tak możesz zrezygnować z posiadanego OC samochodu. Pamiętaj tylko, że oprócz podpisania nowej umowy OC z innym towarzystwem musisz także wypowiedzieć dotychczasową umowę poprzez wysłanie do towarzystwa ubezpieczeniowego stosownego dokumentu, który jest dostępny na naszej stronie m.in. w zakładce ubezpieczenie OC.

Niekoniecznie. Cena OC zależy od wielu czynników w dużym stopniu zależy od profilu właściciela oraz pojazdu. Bardzo ważna jest historia szkód właściciela pojazdu, a tak jak wiadomo jest inna w przypadku każdego użytkownika pojazdu.

Bardzo istotne jest, by nie zawyżać wartości ubezpieczonego pojazdu, na podstawie której określana jest suma ubezpieczenia oraz wysokość skladki. W przypadku szkody ubezpieczyciel określi wartość pojazdu na dzień zaistniałego zdarzenia. To ta wartość decyduje o sumie wypłaty środków przez ubezpieczyciela, dlatego warto trzymać się rynkowej wartości posiadanego auta.

Prawo do tego ma m.in. policja podczas kontroli, organy celne, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz urzędnicy odpowiadający za rejestrację samochodu. Co warte uwagi, nawet jeśli nie będziesz posiadać OC, a nie przytrafi Ci się kontrola policji nadal możesz otrzymać karę za brak ubezpieczenia – za sprawą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który za sprawą bazy danych wykrywa przerwy w ciągłości OC.

Fizyczny brak dokumentu w momencie wystąpienia szkody nie jest powodem do odmowy wypłaty odszkodowania.

Po sprzedaży auta masz 14 dni, by powiadomić o tym ubezpieczyciela. Jeśli to zrobisz, wtedy kolejna rata przechodzi na osobę, która kupiła od Ciebie pojazd.

Gdy kupisz auto musisz zadbać o to, by miał ważne ubezpieczenie OC, był przerejestrowany w odpowiednim terminie i posiadał aktualny przegląd techniczny. Jeśli samochód, który kupiłeś jest warto więcej niż 1000 zł musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2% wysokości transakcji.

Przy sprzedaży auta ważne jest odpowiednie spisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu. Pamiętaj, by zachować spisany dokument. Po sprzedaży udaj się do wydziału komunikacji i wyrejestruj pojazd. Masz na to 30 dni. Musisz także przekazać umowę OC kupującemu samochód. Masz także 14 dni, by poinformować o sprzedaży auta swojego dotychczasowego ubezpieczyciela.

To termin, który określa szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – od wszelkich ryzyk. Wariant ten najczęściej spotykany jest w indywidualnych ubezpieczeniach mieszkania, zdrowotnym czy autocasco.

Korzystając z kredytu musisz ubezpieczyć nieruchomość. Propozycja banku wcale nie musisz być najkorzystniejszą opcją dostępną na rynku, dlatego warto porównać oferty u towarzystw ubezpieczeniowych.

Cena jest zależna od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia, wartości i lokalizacji nieruchomości, rodzaju konstrukcji budynku, a także od posiadanych zabezpieczeń np. systemów antywłamaniowych czy alarmowych.