Te dokumenty mogą być pomocne:

Wypowiedzenie aktualnej polisy

Oświadczenie sprawcy kolizji